Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Ryczałt

Na początku chcę wyjaśnić, że ta informacja nie jest potrzebna do zdawania egzaminu, ale może przydać się w pracy, może też kogoś zainteresować z czystej ciekawości, dlatego ją zamieściłam.

Ryczałt to ustalona przez Ministerstwo Finansów kwota, jaka np. przysługuje pracownikowi przedsiębiorstwa za poniesione wydatki na: noclegi, diety, przejazd własnym środkiem lokomocji.

Ryczałt za przejazdy liczony jest od przejechanych kilometrów, zależny jest od pojemności silnika. Nie jest on równy kwocie wydanej na benzynę, ponieważ w jego wartość wliczona jest amortyzacja samochodu.

Każdy ryczałt nie zależy od faktycznie poniesionego przez pracownika kosztu. Zależy od obowiązującej stawki.

W danym okresie rozliczeniowym obowiązują konkretne stawki ryczałtowe ustalone przez Ministerstwo.

Aktualne stawki ryczałtów związanych z podróżami krajowymi.

Ryczałt samochodowy w roku 2015:

tabela z wartoscią ryczałtu samochodowego

podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.).

Ryczałty za diety i noclegi związane z podróżami krajowymi w roku 2015.

Okres obowiązywania: 

od  1.03.2013

Pełna dieta to dieta za dobę podróży krajowej. Pokrywa zwiększone koszty trzech posiłków: śniadania, obiadu, kolacji.

Naliczenie ryczałtu za diety zależy od ilości godzin spędzonych danego dnia w delegacji.

W przypadku podróży (delegacji) nie trwającej dłużej niż dobę pełna dieta przysługuje gdy jej czas wynosi ponad 12 godzin.

W przypadku delegacji trwającej mniej niż 8 godzin dieta nie przysługuje. W przypadku delegacji o czasie trwania od 8 do 12 godzin przysługuje 50% diety.

Jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości.

W wypadku delegacji trwającej dłużej niż doba za niepełną, ale rozpoczętą dobę do 8 godzin przysługuje 50% diety, zaś za niepełną ale rozpoczętą dobę delegacji trwającą ponad 8 godzin,  przysługuje dieta w pełnej wysokości.

tabela z wartością ryczałtu za diety i noclegi w podróżach krajowych

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).

Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz w przypadkach weekendowego przejazdu do domu, pracownika przebywającego w dłuższej (co najmniej 10-dniowej) podróży służbowej, a także w przypadku gdy pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie- dieta nie przysługuje.

W przypadku zapewnienia częściowego wyżywienia, dietę obniża się o kwotę stanowiącą określony procent diety:

  • 25% diety za śniadanie, 
  • 50% diety za obiad, 
  • 25% diety za kolację.

Powrót do miejsca w artykule

 

[Osoby które korzystają sporadycznie z tej strony lub znalazły się na niej przypadkowo, zapraszam do przeczytania również innych zagadnień ujętych na tej stronie.  Spis tytułów większości artykułów na tej stronie znajduje się w Spisie treści, umieszczonym w lewym górnym rogu. Większość zadań i testy  ujęte są osobno. Przycisk do nich znajduje się w Menu, znajdującym również w lewej części strony, ale niżej. Podaję też link do Katalogu z wyjaśnieniem pojęć.

Zapraszam również do korzystania z artykułów "po kolei" (zgodnie ze spisem treści), gdyż uczę na niej rachunkowości "krok po kroku". Informuję, że strona cały czas jest jeszcze uzupełniana. Docelowo będzie zawierała kompendium wiedzy potrzebnej do uzyskania dyplomu w zawodzie technika rachunkowości.]