Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Należności

Jeżeli chcielibyśmy jak najkrócej podać definicję należności to możemy stwierdzić, że: Należności to czyjeś długi wobec nas. Jest to odwrotność zobowiązań, które z kolei są naszymi długami.

Należą do grupy aktywów. W bilansie występują w dwóch grupach jako: należności długoterminowe- w aktywach trwałych i jako należności krótkoterminowe- w aktywach obrotowych.

Definicja należności krótkoterminowych z Ustawy o rachunkowości:

należności krótkoterminowe-  obejmują ogół należności  z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Zauważamy, że bez względu na termin płatności, należności z tytułu dostaw i usług stanowią zawsze należności krótkoterminowe. Przyczyną tego jest fakt, że wynikają one z cyklu produkcyjnego lub obrotu towarami.

Troszkę więcej na ten temat w artykułach: Aktywa obrotowe. Na jakie grupy dzielimy aktywa obrotowe?, Należności długoterminowe i inwestycje długoterminowe.

Jeżeli potrzebujecie Państwo zrozumieć: dlaczego należności są aktywami, a dlaczego zobowiązania są pasywami? lub jeżeli zadajecie sobie pytanie: na czym polega różnica pomiędzy należnościami, a zobowiązaniami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?

Jeżeli chcecie Państwo dowiedzieć się jak księgować należności zapraszam do artykułu: Co to są rozrachunki? Jak księgować rozrachunki?